Iom Hazikaron

Aquí algo de jomer

Prezi armado por Paula Kantor del merkaz Shoresh 2012:

Prezi armado por Lara Schultz del merkaz Shoresh 2013:

No se admiten más comentarios